Haptotherapie kind en ouder

Haptotherapie is gebaseerd op de principes van de haptonomie. Voor kinderhaptotherapie betekent dit dat het kind mag voelen wat hem dwars zit en ervaren hoe hij omgaat met zichzelf en met anderen. Hij leert daarbij wat zijn mogelijkheden zijn. De eerste stap daarin is dat we samen met ouders en kind uitzoeken wat er precies aan de hand is.
 

Kinderen hebben nog niet genoeg woorden om ons te vertellen wat hen dwars zit, maar zij kunnen ons heel goed laten voelen en zien hoe het met hen gaat. Kinderen zijn voelers bij uitstek en al die gevoelens zitten in hun lijf opgeslagen. De kinderhaptotherapeut gaat spelenderwijs aan het werk om er voor te zorgen dat onverwerkte gevoelens weer vrij kunnen komen. Het doel daarvan is dat het kind op een gezonde wijze zijn ontwikkelingstaken weer aan kan.


De kinderhaptotherapeut zal samen met ouders en kind uitzoeken hoe het kind omgaat met zijn emoties, waar de spanning in zijn lijf zit en welke mogelijkheden het zelf heeft om dit op te lossen. Door middel van de affectieve aanraking en de bevestiging kan het kind weer veiligheid en stevigheid in zijn eigen lijf ervaren en vertrouwen opbouwen. Als het kind een goede verbinding heeft met zichzelf kan het weer contact maken met de buitenwereld. Zo leert het weer te vertrouwen op wat het van binnen voelt en hoe het dit kan uiten.


Zoveel mogelijk betrekken we in de kinderhaptotherapie de ouders bij de behandeling. Zij zijn immers de mensen die hun kind het beste kennen en hen proberen op te voeden. Wat we tijdens de sessies ontdekken en inzetten kan door ouders thuis verder begeleid en ondersteund worden.


Redenen om hulp te vragen voor uw kind?

  • Uw kind heeft gevoelens van onzekerheid, angst, hulpeloosheid, eenzaamheid of boosheid.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en moeite met contact maken.
  • Uw kind is heel druk of heel stil en heeft moeite met (her)kennen van (eigen) grenzen.

 

Voor nadere informatie kunt u de onderstaande folder van "Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland" downloaden:

Maak gerust een afspraak