Over haptonomie

Haptonomie is een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel, waar lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar. Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve zijnsbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de menswetenschap Haptonomie. Haptotherapie is een "haptische" therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De essentie van haptotherapie is om de cliënt zich (weer) bewust te laten worden van zijn aangeboren vermogens om zich te kunnen openen voor bevestigend contact. Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen, daar uitdrukking aan kan geven en daar zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld dat hij ernaar leeft.
 

In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat hij meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.
 

De haptotherapeut

Haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn / haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Afspraak maken